Madinvest
Madinvest
Madinvest

Rusya-Türkiye Dış Ticareti

Rusya-Türkiye Dış Ticareti Türkiye ve Rusya karşılıklı olarak birbirlerinin en önemli ticaret ortakları arasındadır. Coğrafi yakınlık, Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Rusya-Türkiye Dış Ticareti

Türkiye ve Rusya karşılıklı olarak birbirlerinin en önemli ticaret ortakları arasındadır. Coğrafi yakınlık, Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Ekonomik işbirliğinin 1990’lardaki hızlı gelişiminin ardından, ikili ilişkiler 2000’li yılların başında iki ülke siyasi liderleri arasında tesis edilen yakın diyalogla ivme kazanmıştır.
Ekonomik ve ticari ilişkiler Rusya Federasyonu’yla ilişkilerimizin itici gücünü oluşturmaktadır. Bir dönem 38 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmiyle en önemli ticari ortaklarımızdan biri olan Rusya, son dönemde görülen düşüşe rağmen yine başlıca ticaret ortaklarımızdandır.
2016 yılında ihracatımız 1.733.568.570 milyar Dolar (geçen yıla göre yaklaşık % 52 düşüş), ithalatımız 15.160.961 milyar Dolar (geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %25 düşüş) iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında geçen yıla göre yaklaşık % 30 oranında azalarak 16,9  milyar dolara düşmüştür.
2017 yılında Rusya’ya ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 58 oranında artarak, 2.735.484 milyar Dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalatımız ise yaklaşık % 29 oranında artarak 19.513.833 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Söz konusu dönemde ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 32 oranında artarak 22.249.317 milyar Dolar olmuştur.
İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar 10’ar milyar dolar düzeyinde olup, Türk müteahhitleri tarafından bugüne kadar Rusya’da toplam değeri 60 milyar doların üzerinde 2000’e yakın proje hayata geçirilmiştir.

İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller:

  8.10.1937 tarihli “Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması” ile 25.2.1991 tarihli “Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma”
  15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 17 Mayıs 2000 tarihinde onay süreci tamamlanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşma”
  15.12.1997 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”
  15.12.1997 tarihinde imzalanan “Ticari, Ekonomik, Sanayi, Bilimsel-Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesi Hakkında Uzun Vadeli Program”
  Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Protokolleri (13. Dönem KEK Toplantısı Protokolü/01.12.2014)
  Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 14. Dönem Toplantısı Protokolü (12.10.2016)
  Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 15. Dönem Toplantısı Protokolü (21.10.2017)


Türkiye-Rusya Dış Ticaret Değerleri (bin $)

Yıllar

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2005

2.377.050

12.905.620

15.282.670

-10.528.570

2006

3.237.611

17.806.239

21.043.850

-14.568.628

2007

4.726.853

23.508.494

28.235.347

-18.781.641

2008

6.483.004

31.364.477

37.847.481

-24.881.473

2009

3.202.398

19.450.085

22.652.483

-16.247.687

2010

4.628.153

21.600.641

26.228.794

-16.972.488

2011

5.992.633

23.952.914

29.945.548

-17.960.281

2012

6.680.586

26.625.286

33.305.872

-19.944.700

2013

6.964.209

25.064.214

32.028.423

-18.100.004

2014

5.943.014

25.293.392

31.239.105

-19.347.679

2015

3.588.657

20.401.756

23.990.413

-16.813.099

2016

1.732.954

15.162.386

16.895.340

-13.429.432

2017

2.735.484

19.513.833

22.249.317

-16.778.349

Kaynak: TÜİK

46 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın